Människofliken uppdaterad

Nu är fliken Människor, där våra adressuppgifter finns, uppdaterad. Kolla vad som ev. har blivit fel och skicka även kompletterande uppgifter till Kjell. Mobilnummer saknas på en del människor i kvarteret.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Höststädning oktober 2014

Söndagen 19 oktober klockan 10 är det dags igen – höststädningen av samfälligheten. En höjdare! Containern anländer fredag morgon och finns på plats under helgen. Bullens varmkorv i långa banor serveras och barnen kommer att också få glass (strängt hemligt). Några saker kommer att diskuteras, se det styrelseprotokoll som inom kort dyker upp.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Vårstädning Söndag den 27 april 2014

DSC_0184 DSC_0179 DSC_0176 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0173 DSC_0183

Idag var det dags för den årliga vårstädningen av samfälligheten.Vädret var med oss och många deltagare både stora och små hjälptes åt att göra fint. En sjörövarflagga har kommit upp i toppen på skeppet.  Några plockade bort gräs från kanterna av asfaltsvägen och några oljade in skeppet och några sågade ner tallarna vid sandlådan. Arbetet avslutades med varmkorv och dricka.

Välmött till sommarfesten Lördag den 14 juni.

//Lena Åhman

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Årsstämma : 16 Mars 2014 kl 19.00 ( Universitetet H 1206 som vanligt )

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2013

Tid: 16 mars kl 19:00

Plats: Linnéuniversitetet, H1206 (vanliga salen i huvudbyggnaden)

Motioner: Styrelsen tillhanda senast 28 februari.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysning
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 20123
 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 9. Styrelsens förslag om medlemsavgift och budget för 2014
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av ersättare till avgående styrelseledamot
 12. Val av revisorer
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande
Publicerat i årsmöte | Lämna en kommentar

Årsmöte : 16 / 3 2014 Anteckna i era kalendrar

Återkommer  med tid / plats .

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Höststädning Oktober 2013.

Idag var det dags för den årliga höststädningen. Vädret var inte med oss idag. Men både stora och små hjälptes åt att kratta löv, rensa brunnar och asfaltera runt lagade brunnar. Fika med den sedvanliga korven intogs i regnet ute vid lekplatsen.

 

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Sommarfest 2013

Önskemål om att ha sommarfesten i augusti ska testas redan från i år. Mer information kommer i brevlådan.

 

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Vårstädning 12 maj 2013

DSC_0030[1] DSC_0032[1] DSC_0031[1]

Städningen utfördes snabbt och bra av deltagarna, och avslutades med kaffe,dryck samt korv med bröd. Tallarna är ett bra ställe att fika vid. Första gräsklippningen av samfälligheten är också avklarad.

Väl mött till sommarfesten i juni!

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Nytt år nya möjligheter..

Styrelsen för verksamhetsåret 2013  tar tacksamt emot synpunkter för årets aktiviteter.  Lämna ditt bidrag , antingen i detta forum eller kom till någon i styrelsen…

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Styrelsemöte 2 / 5 18.30

Styrelsemöte  hos Janne  inför vårstädningen . Om någon har synpunkter på vad som skall göras , meddela  Styrelsen innan mötet.

Protokoll från föregående möte finns på avsedd sida.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar