Styrelsemöte 23 oktober 2014

Plats: Hos Kjell

Närvarande: Gunnar Ekholm, Jan Svensson, Peter Åhman och Kjell Johansson

1. Mötesordförande Gunnar öppnade mötet.

  1. Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll godkändes.

4. Ekonomi. Alla har nu betalat årsavgiften och vi har runt 20.000:- i kassan.

5. Rutschkanan. Generellt sett är det så att om vi gör någon större förändring av våra lekredskap måste försäkringsbolaget göra en ny bedömning, något som är riskabelt med ev. ökade kostnader som följd. Justerar vi befintliga saker behövs ingen inspektion. Styrelsen beslöt därför att byta ut sidostyckena till rutschkanan och samtidigt sänka kanan både uppe och nere. Det kostar i material högst 1.000:- och medför att höjden från kanans nederkant till marken minskas. Styrelsen köper in material och utför arbetet.

6. Julgransbelysning. Den gamla belysningen till vår utegran är bristfällig. Jan fick i uppdrag att inköpa ny belysning och sätta upp gran en i samband med 1 advent.

7. Våra gungor behöver bytas ut. Ställningen håller dock och kan vara kvar och då behövs ingen inspektion. Styrelsen undersöker vilka alternativ som finns och kommer ev. med motion om inköp till årsmötet i och med att kostnaden blir relativt hög.

8. Städdagen fungerade som alltid utmärkt och satsningen på att rensa ”djungelpassagen” i nordöst var lyckad. Med anledning av att växtsäsongen förlängts och inte ett löv hade behagat falla inför årets upplaga, bör troligen städdagen förläggas något senare i fortsättningen.

9. Nästa möte. Nästa styrelsemöte hålls hos Åhmans den 14 dec. kl. 18.00.

10. Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagarna för en frisk debatt.

Det här inlägget postades i okategoriserat. Bokmärk permalänken.

Kommentera